37185291-7QAk8 Biogas Söderåsen (1) Brandskada-rivning   (1) Rivning och kross efter brand i hamnen (2)

"Allt från slott till koja kan vara aktuellt i mina uppdrag.

Stor del är KA-uppdrag för den privata byggherren, som jag ser som den absolut viktigaste kunden, men också företag/industrier som bygger stora lokaler och anläggningar."

                                              -Michael Bengtsson

Semesterledigt v. 32 & 33

OBS! Vid brådskande ärende kan ni maila eller SMS:a. Svarar i mån av tid.

Planerar du att bygga nytt, bygga till eller bygga om?
Då behöver du en kontrollansvarig!

En kontrollansvarig (KA) biträder Dig som Byggherre under hela byggprocessen, från bygglov till begäran om slutbesked, och kontrollerar att aktuella myndighetskrav o d uppfylls.

KA upprättar en kontrollplan enligt Plan och bygglagen som enklast beskrivs genom att han kontrollerar att entreprenörer och sakkunniga har dokumenterat och kontrollerat det som var och en utfört.

Entreprenörer och sakkunniga ska upprätta nödvändig dokumentation, som egenkontroll och sakkunnigutlåtanden, vilka därefter överlämnas till KA för granskning och godkännande.

Vissa kontroller görs även via obligatoriska platsbesök vid utvalda moment då man även stämmer av att egenkontroller och övrig dokumentation gjorts enligt plan.

När så nödvändig dokumentation inkommit till KA sammanställs detta i kontrollsystemet vilket därefter lämnas in till byggnadsnämnden tillsammans med begäran om slutbesked.